dtHome = Erhverv
dtRootHome = Erhverv

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Så er det højsæson for krystalkuglekig ....
  26 jan 2019

I denne tid vælter det ud med analyser af, hvad vi kan forvente os af 2019 på de finansielle markeder, og sjældent har det vel været mere grumset på grund af Brexit og usikkerhed omkring handelsaftaler. MEN fælles for de fleste udmeldinger er en skepsis og forventning om et år med faldende vækst- og inflationsrater.

Derfor så vi også i går en uændret rente fra ECB og en bekymret mine hos ECB-chef Draghi. Det skyldes ikke mindst svage PMI-tal for vækst især i fremstillingssektoren. Og selv om han ikke direkte lovede noget om fremtidige likviditetstildelinger, så er der stor forventning til, at det vil komme. Derfor er markedernes tro på renteforhøjelser beskedne, og de regner ikke med vi vil se de første 10bp renteforhøjelser før til foråret 2020, hvor ECB selv kun udelukker en renteforhøjelse frem til efteråret 2019. Dermed faldt de danske og tyske statsrenter også.
Og det samme er set i USA, hvor inflationsforventningerne er faldet med hele 0,35 procentpoint til 2,1 pct., som må virke alarmerende for centralbanken. Det har fået den 10 årige amerikanske statsrente til at falde med 0,3 procentpoint alene i december. Også resultatet af midtvejsvalget vil gøre det sværere for Trump, og undergrave tilliden til styrken i den amerikanske økonomi fremadrettet.

Til sammenligning taler vi trods alt kun om 0,15 procentpoint i euroområdet til godt 1,5 pct., men flere skuffelser de første måneder af 2019 vil øge det ovennævnte behov for likviditetsudvidelser via fortsættelse af opkøbsprogrammet.

Men IMF er ikke bekymrede for en egentlig recession i USA, selv om effekten af den store finanspolitiske stimulation aftager markant i 2020, og de har nedjusteret vækstforventningen for USA til 2,5pct. i 2019 og yderligere til 1,8pct. i 2020.

Den amerikanske topøkonom John H. Cochrane udtalte ved en nytårskonference i sidste uge, at han er mest bekymret for den amerikanske statsgæld, og gætter på, at den næste krise skabes på den baggrund. Der er nu over 21.000 milliarder dollars (Ca. 137.000 milliarder kr.) i gæld, og årligt vokser den med 1.000 mia. dollar fra underskud. Vil markedet blive ved med at have tillid til tilbagebetalingsevnen, spørger han retorisk. Der ligger hans store bekymring for en amerikansk recession efter 2020. Hvis Kina sælger ud af sine amerikanske statsobligationer, mens USA prøver at låne flere penge, kombineret med europæiske problemer, primært skabt af Italien, så er der risiko for en kæmpe krise. Dybere end den, der brød ud i 2008.

Også andre har fokus på den amerikanske gæld, men nævner tillige, at også de amerikanske virksomheders gæld er vokset, og har en kreditvurdering på næsten ”junk status”. For dem vil et fald i olieprisen eller en stigende rente være en risiko for at ryge ud over kanten.

Den kinesiske vækst er også bremset kraftigt op. Med en vækst på, efter kinesiske normer, ”kun” 6,6 pct. i 2018, har vi set den laveste vækst siden 1990. og det medvirker til at IMF (Valutafonden) nedreviderer sit globale vækstskøn for 2019 fra 3,7 pct. til 3,5pct. og for 2020 til3,6pct.

Kurserne på fastforrentede obligationslån er steget yderligere og det spærrer nu for tilbud i 2pct., idet kursen ikke må være over 100, når kreditforeningerne skal give tilbud. Omkring 100,4 – 100,70 for 2% 2050 med afdrag og 99,00-99,20 uden afdrag, og for 1,5% er kursen 96,15 - 96,40. Og en lukket 2pct. vil presse 1,5pct. yderligere op. Ved 20 års løbetid er kursen på 1,5 pct. på ca. 100,05 – 100,35. Renten på 10- årig swap er også faldet med de lange renter til her og nu 0,8585%.

Pundet styrkes fortsat til over 860DKK for 100 pund efter forlydender om støtte til Mays Brexitaftale fra det nordirske parti DUP.

Dollar er efter en svækkelse af euro styrket til aktuelt en kurs mellem 657 og 658 DKK for 100 dollar.

Oliepriserne er stadig under pres, lige nu er prisen mellem 60 og 61 dollar tønden.


Mælk og kvæg

ARLA fastholder sin mælkepris på 242,85 øre/kg inkl. Arlagården tillæg. Også økologisk mælk afregnes med uændret 325,9 øre/kg. Men nok så interessant er en udmelding om, at man ser mere positive takter fremadrettet som følge af faldende udbud, skabt af de mindre foderlagre fra sommerens tørke.

Kvægnoteringerne hos Danish Crown er denne uge igen uændret i alle kategorier.

Hos Friland er priserne og tillæggene ligeledes uændret i alle kategorier.

 

Svin

Der er stadig store mængder i markedet og dermed stort udbud og stadig en presset efterspørgsel, og dermed fastholdes noteringen for slagtesvin med 8,30kr. pr. kg., og 5,10kr. pr. kg for søer.

Puljepriserne hos SPF, PRRS negativ er næste uge steget 10,- til 315 kr., og for danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex uændret 325kr. Beregnet notering også uændret 295,06 kr. for SPF + Myc. og 299,06 for SPF. Økologisk smågrisepris falder 1,67kr. til 767,03 kr. NordWest uændret 324 kr.

Fra Friland er afregningen uændret 22,00 kr. for økologisk slagtesvin og for Frilandsgrise 13,65 kr. eller 12,75 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

Økologiske søer også uændret 7,60 kr. pr. kg.

 

Korn med mere

Kornpriserne er stort set uforandret fra sidste uge.

Der høres lige nu bud på 136 – 139 for hvede og 139 – 142 for byg afregnet januar og hhv. 140 – 143 og 140 – 143 afregnet marts. Maltbyg uændret 147 – 150 og 150 – 153 afregnet marts. Ny 2019 høst konventionelt afregnet januar 2020 nævnes til 119 – 122 for hvede og 115 – 118 for byg.

For økologisk korn nævnes 258 – 261 for hvede og 248 – 251 for byg.

Skal du købe korn er niveauet nævnt til 158 – 161 for hvede og 159 – 162 byg. Som økologisk er prisen 290 – 295 for hvede.

Sojapriserne er denne uge præget af dårligt høst- og såvejr i Brasilien, og stiger derfor 2 – 3kr. Her og nu og frem til april 271 – 274 og herefter 267 - 270 fra maj 2019 og frem til oktober og fra november 2019 til april 2020 268 – 271 og derefter 269 – 272 til oktober 2020.

For økologisk soja 478 – 483 nu og derefter 463 – 468 frem til april 2019.

Rapsprisen er steget yderligere til omkring 265-268 kr. pr. 100 kg. nu, 267 – 270 til februar 2019 og 267 - 270 til maj 2019, 263 – 266 til august 2019, 265–268 i november 2019, 266 – 269 i februar 2020 og 269 – 272 til maj 2020.