dtHome = Erhverv
dtRootHome = Erhverv

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Vagns Update uge 5
  02 feb 2019

Ugen begyndte desværre med den kedelige konkurs hos handelsfirmaet BMG, hvor omfanget nu skal afdækkes, men hvor et under alle omstændigheder ser ud til at stå klart, at der næppe vil være dækning til de løse kreditorer.

Som en ekstra lussing kommer, at da konkursen er indgivet efter 1. januar, og der ikke forelå nogen tegn på uregelmæssigheder før 31. december, vil man ikke kunne tage højde for konsekvenserne i de 2018-regnskaber, der nu skal afsluttes. Tabsafskrivning eller regulering af værdi af oplagt korn m.v. vil således ikke kunne ske, som det ser ud efter eksperternes vurdering.

Den beske lære af BMG er derfor, at man skal passe på med at sælge med fremadrettet betaling, passe på med tidsmæssig følge af modsatrettede salg og køb (sælge korn og købe gødning), så man ikke taber værdien af solgt korn og skal betale for bestilt gødning.

Og endelig er indeståender hos foderstofferne ikke på samme måde som bankindeståender dækket af en garanti på 100.000 euro (ca. 746.000 DKK). Så en renteindtægt på lidt over 1% kan blive dyr, hvis du fejlbedømmer grovvareselskabets soliditet.

Onsdag havde FED sit første rentemøde, og helt som ventet skete der ingen ændring i rentesatserne. MEN, og det skal man lægge mærke til, så kom der markante nye signaler omkring forventningerne.

Enhver tvivl i markederne synes fejet væk. USA´s Federal Reserve er færdig med at forhøje renten. Denne cyklus er slut. Det næste skridt kan blive en rentereduktion, snarere end et rentehop. Muligheden for et rentehop i juni vurderes kun at være på 4 pct. Et helt år ud i fremtiden er sandsynligheden for bare ét rentehop kun på 6 pct. Derimod sætter markedet i prisen på spekulation i Federal Fund Futures en sandsynlighed på 22 pct. for, at renten om et år er lavere end den aktuelle ledende rente på 2,25-2,50 pct.

Det er en 180 graders vending. Det er ganske få måneder siden, måske snarere uger, at Fed signalerede to rentehop i år og yderligere ét i 2020. Hvilket i høj grad var indpriset i markedet. Og meldingen har med garanti glædet Trump, der var stærkt utilfreds med de tidligere signaler om at bibeholde stigningstakten i renterne i 2019.

Efter annonceringen steg aktierne markant. Den amerikanske dollar faldt tilbage, og renterne vendte næsen nedad. Dollar faldt ned under 650 DKK for 100 dollar og aktuelt en kurs omkring 651 DKK for 100 dollar. Der er ligeledes stor spænding om fremskridtene i forhandlingerne mellem USA og Kina. Aktiekurserne vil afhænge af udfaldet herfra, men samtidig kan de skuffende tal for den kinesiske vækst være med til at dæmpe den seneste tids positive udvikling i kurserne.

Kurserne på fastforrentede obligationslån er steget yderligere en smule. Dermed er der fortsat spærret for tilbud i 2pct. med afdragsfrihed og snart måske også i 2% med afdragsfrihed. Omkring 100,85 – 101,10 for 2% 2050 med afdrag og 99,40-99,70 uden afdrag, og for 1,5% er kursen 96,45 - 96,70. Det er effekten af en lukket 2pct. der har presset 1,5pct. yderligere op. Ved 20 års løbetid er kursen på 1,5 pct. på ca. 100,35 – 100,60 og hvis vi taler 1% er kursen 96,15 – 96,30. Renten på 10- årig swap er også faldet lidt til her og nu 0,8202%.

Så fristelsen til at vælge fastforrentede lån kan synes stor, for de der har skatteevne, likviditet og ønske om en mulig senere kursgevinst, men det vi har set i december og januar og de nedtonede vækstsignaler indikerer klart en fortsat lav rente meget lang tid endnu, og dermed vil langt de fleste formentlig både være nødt til, men også med fordel kunne vælge at blive i variabel rente. Og spørger man Svend Jørgen Jensen fra Demetra er holdningen klar: Fasthold de variable lån og fingrene væk fra swaps. Uanset hvad analytikerne fra banker og realkredit måtte mene om udsigterne til rentestigninger. 

Nordea-Markets skriver eksempelvis i går i en analyse, at de tror markedet er for pessimistisk i deres vurdering af vækstudsigterne, og tror på at væksten vil begynde at tiltage igen i løbet af 2019 med en stigende rente til følge.

Så med de modsatrettede meldinger og gode obligationskurser er behovet for at have en klar finansstrategi bestemt ikke blevet mindre.

Pundets styrkelse er løjet lidt af efter parlamentet godkendte en del af pakken, men sendte May retur til nye forhandling om især backstop-aftalen om den irske grænse, og at en mulig udskydelse af deadline for Brexit til efter 29. marts. Men EU-valget 26. maj giver udfordringer. Kursen er nu omkring 850DKK for 100 pund.

Oliepriserne er stadig under pres, lige nu er prisen på sammen niveau som sidste uge mellem 60 og 61 dollar tønden.

 

Mælk og kvæg

Kvægnoteringerne hos Danish Crown er denne uge igen uændret i alle kategorier.

Hos Friland er priserne og tillæggene ligeledes uændret i alle kategorier.

 

Svin

Der er ved at være ryddet op i lagrene, så der forventes snart bedre udsigter for noteringen, men foreløbig fastholdes noteringen for slagtesvin med 8,30kr. pr. kg., og 5,10kr. pr. kg for søer.

Puljepriserne er i fortsat stigning, i modsætning til beregnet notering, der halter efter. Hos SPF, PRRS negativ er næste uge steget 10,- til 325 kr., og for danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex en stigning på 15,- til 340kr. Beregnet notering stiger beskedne 2,65 til 297,71 kr. for SPF + Myc. og 301,71 for SPF. Økologisk smågrisepris uændret til 767,03 kr. NordWest næsten uændret med 328 kr.

Fra Friland er afregningen uændret 22,00 kr. for økologisk slagtesvin og for Frilandsgrise 13,65 kr. eller 12,75 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe.

Økologiske søer også uændret 7,60 kr. pr. kg.

 

 

Korn med mere

Kornpriserne er stort set uforandret fra sidste uge. Alene de nye høstpriser er faldet lidt.

Der høres lige nu bud på 136 – 139 for hvede og 139 – 142 for byg afregnet januar og hhv. 140 – 143 og 140 – 143 afregnet marts. Maltbyg uændret 147 – 150 og 150 – 153 afregnet marts. Ny 2019 høst konventionelt afregnet oktober kvartal nævnes til 118 – 121 for hvede og 114 – 117 for byg.
For økologisk korn nævnes 258 – 261 for hvede og 248 – 251 for byg.

Skal du købe korn er niveauet nævnt til 158 – 161 for hvede og 159 – 162 byg. Som økologisk er prisen 290 – 295 for hvede.

Sojapriserne er denne uge nærmest uændret. Her og nu og frem til april 271 – 274 og herefter 267 - 270 fra maj 2019 og frem til oktober og fra november 2019 til april 2020 268 – 271 og derefter 269 – 272 til oktober 2020.

For økologisk soja 478 – 483 nu og derefter 463 – 468 frem til april 2019.

Rapsprisen er steget yderligere til omkring 269-272 kr. pr. 100 kg. nu, 271 – 274 til februar 2019 og 266 - 269 til maj 2019, 263 – 266 til august 2019, 265–268 i november 2019, 266 – 269 i februar 2020 og 267 – 270 til maj 2020.