dtHome = Erhverv
dtRootHome = Erhverv

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Søg om tilskud til minivådområde nu
  04 mar 2019

Går du og overvejer at etablere et minivådområde, er det nu, du skal i aktion. Den nye ansøgningsrunde er åben fra 1. marts – 30. april 2019.

Ordningen er 100 % finansieret af EU-midler, og de knaster, som nogle landmænd oplevede i 2018-ordningen, er stort set ryddet af vejen. Fx udbetales der nu forskud på 50 % af tilskudsbeløbet, og der er standardpriser for etablering af et minivådområde. I 2019 er afsat i alt 115 mio. kr. til etablering af minivåd-områder.

To slags minivådområder

I 2019 kan du søge om tilskud til to slags minivådområder:

  • Åbne minivådområder: Vandfyldte bassiner, der renser drænvandet for kvælstof og fosfor. 
  • Minivådområder med filtermatrice: Små bassiner med træflis. De fylder mindre end minivådområder og er mere effektive til at rense dræn-vandet for kvælstof.

Få gratis rådgivning

Minivådområderne er kollektive virkemidler. Det betyder, at den kvælstofreducerende effekt tæller for det vandopland, man bor i. Etablering af minivådområder er en del af landbrugspakken og en forudsætning for at fastholde de normaliserede kvælstof-kvoter.

Vil du høre mere om dine muligheder for at placere minivådområder på bedriften, så kontakt en oplands-konsulent. Oplandskonsulenten yder gratis rådgivning og kan hjælpe med at finde den bedste placering, udforme minivådområdet bedst muligt, søge tilskud og få de nødvendige tilladelser på plads.

www.oplandskonsulenterne.dk kan du blandt andet finde kontaktoplysninger til oplandskonsulenterne og læse mere om tilskudsordningen.

 

De åbne minivådområder har vandfyldte bassiner, som dette minivådområde ved Fillerup.