dtHome = Erhverv
dtRootHome = Erhverv

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Vagns Update - Uge 14
  07 apr 2019

Denne uge vil Brexit ikke fylde ret meget. Vi har set en afstemning, der med snævrest tænkelige margin (313 for og 312 imod) vedtog en lynlov, der skal forhindre, at vi den 12. april står med et no-deal scenarie.

Jean Claude Juncker har dog indskærpet, at der skal foreligge meget håndfaste afgørelser, før en udsættelse udover 12. april kommer på tale. Vi sætter nu vores lid til, at den nye åbning mellem de to kamphaner og arge modstandere Theresa May og Jeremy Corbin vil føre til en aftale, og så må May efterfølgende tage slagsmålet på de indre linjer med de meget skarpe kritikere fra ”the stiff upperlips” af forhandlingerne mellem de to. Her fredag formiddag har hun således skrevet til EU og anmodet om en udsættelse til 30. juni. Kan de blive enige inden EU-valget dog ikke længere, end at de kan undgå at deltage i EU-valget. Pund er styrket til lige omkring 870DKK for 100 pund med en top i går på 875DKK for 100 pund efter den optimistiske forventning.

Ellers har fremgangen i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, kombineret med stærkere kinesiske PMI – tal for servicesektoren givet lidt risikovilje i ugens løb. PMI = indeks for indkøbschefernes forventninger. Man er nu tilsyneladende tæt på at kunne lande en handelsaftale. Vi afventer ligeledes med spænding de nye beskæftigelsestal fredag eftermiddag fra USA. Sidste måned skuffede de meget med kun 20.000 nye job. Hvis der skal genskabes en tro på, at der er positive takter for den amerikanske vækst, skal der komme noget der ligner 170.000 – 180.000 for at holde et 2 måneders tilvækstscenarie på 100.000 i snit, der ses som en indikator for vækst eller afmatning.

Den amerikanske dollar har i den forløbne uge beskrevet en nærmest sidelæns bevægelse, og ligger aktuelt mellem 664 og 665DKK for 100 dollar.

ECB nedjusterede sine vækst- og inflationsskøn på marts mødet, og selv om man på torsdagens møde karakteriserede det som et udslag af midlertidige faktorer, udtrykker man alligevel en generelt stigende bekymring for væksten end tidligere. Og flere af rådets medlemmer mener nu, at renteforhøjelser i 2019 er usandsynlige og hælder til, at det tidligst bliver i 1. kvartal af 2020.

Den positive melding om handelsforhandlingerne og de kinesiske PMI tal førte onsdag til en pæn opadgående korrektion i de lange renter, som bragte de 30 årige 1,5% obligationer ned på kurser omkring 99.

Kurserne på fastforrentede obligationslån er omkring 102,80 – 103,20 for 2% 2050 med afdrag og 101,70 – 102,10 uden afdrag, og for 1,5% er kursen 98,75- 99,20 med afdrag og 97,35 – 97,75 uden afdrag. Med en kurs på ca. 94,50 for de nye 1% obligationer er det ikke særligt aktuelt at bruge dem lige nu. Ved 20 års løbetid er kursen på 1,5 pct. på ca. 101,95 – 102,20 og hvis vi taler 1% er kursen 98,35 – 98,75. Obligationslån på 10 års basis og med 0,5% obligationer er nu på ca. 100,50 – 100,90. Lån, der er baseret på nulprocentobligationer har en kurs omkring 97,35 – 97,40. Renten på 10- årig swap er ligeledes krøbet lidt op til her og nu 0,6424%.

Hvor står vi så lige nu, med en såkaldt invers rentekurve?: Det har altid været et sikkert signal om en forestående recession, når den lange rente krøb ned unde den korte rente. Det så vi både i september 1998 og januar 2006, og begge gange kom der efterfølgende en recession, selv om det tog noget tid. Aktieejerne skal især have fokus på den udvikling, for at tage pejling af et eventuelt salg inden kurserne falder alt for meget. Men den inverse rentekurve i januar 2006 førte først til en recession i 2008, og dermed ville en aktieejer, der med det samme solgte sine aktier være gået glip af aktiekursstigninger på 40 procent.

Denne gang er der ekstra grund til panderynker, fordi det ikke er en stigende kort rente, men derimod en faldende lang rente, der har givet anledning til den inverse rentekurve. Det kan tolkes som et signal om en mulig rentesænkning i den amerikanske rente i 2019, hvilket markedet har som en mulighed, med den efterfølgende konklusion at opsvinget er forbi, og dermed mulighed for en korrektion ned på aktiekurserne snart. Også derfor ser vi spændt frem til beskæftigelsestallene i eftermiddag.

Oliepriserne stiger også denne uge og har været helt oppe og tangere 70 dollars pr. tønde. OPEC har som mål at produktionsbegrænsningerne skal bringe prisen op til 80 dollar, så har du som anbefalet afsikret din pris, da vi omkring jul og nytår var mellem 50 og 55 dollar har du grund til at glæde dig nu.

 

Mælk og kvæg

Kvægnoteringerne falder 25 øre for Dansk Kødkvæg men er ellers fortsat uændret i alle kategorier hos Danish Crown.

Hos Friland er de variable tillæg og kontrakttillæggene uændret for økologiske dyr, mens Friland Limousine og Friland Kødkvæg falder 50 øre for alle kategorier.

På den toneangivende mælkebørs GDT har priserne fået et lille nøk opad på samlet set 0,8 procent, hvor skummetmælkspulver med 2,4 procent stigning og smør med et plus på 5,8 procent er de mest betydningsfulde.

 

Svin

Den kommende uge føjer sig med en stigning på hele 70 øre for slagtesvin og 1 krone for søer, så noteringen for slagtesvin er 10,30kr. pr. kg., og 7,10kr. pr. kg for søer til de foregående ugers dramatiske udvikling. Den katastrofale situation i Kina med afrikansk svinepest er fortsat begrundelsen, og senest er udbredelsen udover større dele af Kina også til Vietnam og Cambodia. Selv om vi i den grad under vore svineproducenter det tiltrængte noteringsløft, er det selvfølgelig også med stigende bekymring, vi følger udbredelsen. Risikoen stiger jo samtidig for, at et uheld eller en uforsigtighed kan ramme os. Tillige skal vi i glæden over det aktuelle niveau huske, at der stadig er noget stor afstand til tilsvarende periode i 2017, hvor vi var på 11,- kr. pr. kg.

I Tyskland fik de 10 eurocent, ca. 75 øre, til nu 12,67kr. Her får man dog ingen efterbetaling, men alligevel en meget markant forskel til vores niveau.

Puljepriserne stiger 40,- i næste uge såvel som beregnet notering, der stiger 31,03 kr. efter noteringsstigningen. Hos SPF, PRRS negativ er noteringen næste uge 470 kr., og for danske smågrisenoteringer til eksport Porc-Ex er noteringen steget 35,- til 495kr. Beregnet notering er 382,07kr. for basis, 387,07 kr. for SPF + Myc. og 391,07 for SPF. Økologisk smågrisepris stiger kun med 1,59kr., altså langt bagefter og nærmest uændret 761,66kr. NordWest 413 kr.

Fra Friland er afregningen derimod uændret 21,80 kr. for økologisk slagtesvin og for Frilandsgrise 13,65 kr. eller 12,75 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe. For økologiske søer ingen oplysning, så fortsat 8,40 kr. pr. kg. indtil videre.

 

Korn med mere

Kornpriserne er lidt uensartede i forhold til, om foderstofferne mangler at købe korn og derfor går ud med bedre tilbud og priser. Men foderbyg er nu faldet 10,- og foderkorn 5,- .
Der høres lige nu bud på 128-131 for hvede afregnet i april og 133 – 136 afregnet i juni. Ny 2019 høst konventionelt afregnet oktober uændret 112 – 115 for hvede. Afregnet i nov/dec 2019 er den tilsvarende pris hhv. 120 – 123.

For økologisk korn nævnes fortsat 259 – 262 for hvede og 250 – 253 for byg.

Købspris konventionelt er 153 – 160 for hvede og ca. 149 for byg. Som økologisk er købsprisen mellem 259 – 264 for hvede og 268 – 273 for byg..

Sojaskråpriserne er denne faldet lidt, og der lures på udfaldet af handelsforhandlingerne mellem USA og Kina. Her og nu og frem til april 255 – 258 og til oktober 263 – 266 og herefter 259 - 262 fra november 2019 og frem til oktober 2020. Rapsskrå handles i samme perioder til hhv. 187 – 190, 1886 – 189, 186 – 189 og 192 - 195 fra maj 2020 og rapskager 198 – 201, 199 – 202, 204 – 207 og 206 – 209.

For økologisk soja 503 - 508 nu og frem til september 2019.

Rapsprisen rettede sig denne uge lidt. Nu er niveauet omkring 255-258 kr. pr. 100 kg., 257 – 260 til maj 2019, 258 – 261 til august 2019, 261–264 i november 2019, 264 – 267 i februar 2020, 264 – 267 til maj 2020 og 256 – 259 til august 2020.