dtHome = Erhverv
dtRootHome = Erhverv

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Egen vandboring og De minimis-støtte: Du skal besvare brevet fra Miljøstyrelsen!
  12 apr 2019
Det er meget vigtigt, at henvendelsen besvares og erklæringen gemmes, da man ellers kan blive afkrævet tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.

Hvis du har haft egen vandboring i perioden 2009-2011, er det yderst vigtigt, at du besvarer et brev fra Miljøstyrelsen - ellers kan du blive afkrævet tilbagebetaling af støtte.

I denne tid bliver vi kontaktet af flere kunder, der spørger til et brev fra Miljøstyrelsen. Brevet er kommet i landmændenes e-boks og handler om vandindvinding og ulovlig statsstøtte. Dette er en erklæring angående de, der har haft vandindvinding fra perioden 2009-11 og har modtaget De minimis-støtte i årene 2007-2013.

Inden for kort tid forventes det, at alle landmænd med egen vandboring vil modtage dette brev. I brevet skal udfyldes en erklæring om De minimis-støtte.

Det er meget vigtigt, at henvendelsen besvares og erklæringen gemmes, da man ellers kan blive afkrævet tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.

I brevet bliver man bedt om at svare ja eller nej til, om man har modtaget tilskud i årene 2007-2013, som var omfattet af reglerne om De minimis-støtte. Det vil fremgå af eventuelle tilsagn om støtte, hvis støtten har været omfattet af De minimis-reglerne, og man vil i disse tilfælde have underskrevet en erklæring om tidligere modtaget De minimis-støtte. Har man ikke modtaget en sådan erklæring, kan der svares nej på spørgsmålet om De minimis i formularen fra Miljøstyrelsen.

Langt de fleste vil kunne svare NEJ, og dermed er sagen afsluttet. Men svares der ikke på henvendelsen, eller svares der JA, vil man blive inddraget i nærmere undersøgelse af, hvorvidt der er opkrævet ulovlig statsstøtte.

Der er efter L&F vurdering kun tale om ca. 10 landmænd, der vil skulle svare ”Ja” til erklæringen og dermed skal undersøges nærmere.

De 10 det kan dreje sig om, skal have følgende 2 kriterier opfyldt:

  1. Har indvundet mere en 25.000 kbm
  2. Har modtaget De minimis-støtte i årene 2007-2013

 

Læs mere på Landbrug & Fødevarers hjemmeside

eller kontakt din planteavlskonsulent i Landbrugsrådgivning Syd

 

Hvad er De mimimis-støtte?

De minimis-støtte er lovlig statsstøtte, der gives ved en forenklet procedure efter de minimis-forordningen (nr. 1407/2013). Når denne procedure følges, skal støtten ikke indberettes til eller godkendes af Kommission.

Offentlige myndigheder kan til en enkelt virksomhed give de minimis-støtte på op til 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. kr.) regnet over en periode på tre regnskabsår. Tærskelværdien gælder for al støtte modtaget af (forskellige) offentlige myndigheder.

Der kan som udgangspunkt tildeles de minimis-støtte inden for alle sektorer, men der gælder særregler for transportsektoren, eksportvirksomhed, konsulenttjeneste, kulindustrien samt inden for landbrug og fiskeri.