dtHome = Erhverv
dtRootHome = Erhverv

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Vagns Update - Uge 8
  21 feb 2020

Af revisor og økonomikonsulent, Vagn Jakobsen

Mon Europa bliver Trumps nye ”prügelknabe”…?

Den amerikanske dollar har gennem de seneste to år været på en optur fra et niveau på 6kr. for en dollar til lige nu at sigte mod 7kr. Aktuelt 6,91kr. for en dollar.                Og især har den det seneste stykke tid været på en kraftig optur som følge af en svag euro og svækket risikovillighed. Det giver eurolandene en konkurrencefordel, fordi de nu dels kan få afregnet deres salg i dollar til en bedre værdi (og uden de amerikanske importører skal betale mere regnet i dollar) og dels bliver det dyrere at importere amerikanske varer, hvorfor efterspørgslen efter dem falder.

Selv analytikerne fra Danske Bank, som ellers troligt har troet på en snarlig svækkelse af dollar og styrkelse af euro er nu vendt på en tallerken og tror, at dollaren vil fortsætte sin kurs mod de syv kroner og nå derop i løbet af et halvt år. De har tabt troen på en mulig styrkelse af euro. Her spiller det især ind, at hvor vi har en negativ rente i euroland, har USA en positiv rente- ja faktisk har de igen en invers rentestruktur, hvor den korte rente er højere end den lange rente.

Og når ECB-chef Lagarde ikke ser grund til at stramme den lempelige pengepolitik, virker det som en heftig blanding af en rød klud foran Trump og benzin på hans bål.

Derfor har amerikanerne, efter at de seneste tyske forventningsindeks til den økonomiske udvikling og svage tyske produktionstal har skuffet voldsomt, og man samtidig har fået ro på toldspørgsmålet med Kina, vendt blikket mod Europa. Og derfor er der en oplagt risiko for, at det nu bliver Tyskland (og dermed indirekte hele EU), der får kærligheden at føle i form af forhøjede toldsatser.

Olieprisernes aktuelle notering er nu mellem 58 og 59 dollar tønden, efter vi var helt nede og røre 53 dollar for 1½ uge siden. Fik du låst dit køb?

Ugen har i lyset af ovenstående budt på en dæmpet risikovilje. Og obligationskurserne har derfor været på en optur, så 1% obligationen igen er pænt over kurs 100 og lukket for tilbudsgivning. Vi lurer på, om vi kan nå kursniveauet fra september sidste år. Men grundlæggende er vi stadig ikke urolige for at ligge helt variabelt.

For 30 års løbetid: For 1% obligationer er kursen lige nu 100,55– 100,95 med afdrag og 99,75 – 100,15 uden afdrag. 0,5% obligationer er noteret til 96,70 – 97,10, og uden afdrag er kursen i et niveau på 95,85 – 96,25.

Ved 20 års løbetid er kursen på 0,5% nu mellem 99,50 og 99,90 og tæt på lukning for tuilbud. Med nul procent i rente er handlet omkring 96,10 - 96,50.

Obligationslån på 10 års basis med nul i rente er kursen aktuelt 100,25 – 100,65 og dermed lukket for nye tilbud. Lån med en negativ rente på -0,50 procent har en kurs omkring 97,40 –97,55.  Swaprenterne er igen på vej mod negativ med aktuelt omkring 0,0421% for 10 år.

MÆLK OG KVÆG:   

Uge 8 kom der omsider et gennembrud for noteringen på køer, der steg 50 øre grundet efterspørgsel på hakkekød. Uændret for alle andre kategorier.

I uge 9 stiger tillæggene for alle kategorier af økologisk kvæg hos Friland med 50 øre og er uændret for Friland Kødkvæg.

Nu må Arla være tæt på at forhøje prisen. Det ligger faktisk også i deres udmelding, så vi satser stærkt på det sker, når marts meldes ud næste uge.

Der har været rigtig mange positive ting omkring produktudvikling og regnskabsresultater fra Arla, som giver grobund for denne optimisme.

Først meldte de ud om en revolutionerende ny kølemetode kaldet supercooling, som vil øge mulighederne for eksport til lande uden for Europa- og vel at mærke mere klimavenligt og billigere.

Så kom et regnskab med en omsætning i et niveau en lille spids over 2018, men med et overskud, der stiger med 7 procent efter skat. En restbetaling på en eurocent, altså 7,45 øre pr. kg. var som forventet- men altså ikke nogen positiv overraskelse, som nogen havde begyndt at sætte næsen op efter.

Endelig er der meldt ud, at man ønsker at alle leverandører fra 1. januar 2021 enten skal ophøre med at bruge GMO-holdigt foder, eller melde sig ud af Arla inden den 31. august. I forvejen leverer mere end 90 procent uden GMO-holdigt foder.

Og andre gamle dyder står for fald, når Arla snart sender en serie af plantedrikke i handelen, og udviklingen går også mod at levere plantebaserede smør- og yoghurtlignende produkter.

Og endelig er der på globalt plan også en stigende pris, efter at lagrene af mælkepulver er afviklet og New Zealand som følge af tørke er udfordret. Det har Arla selvfølgelig også noteret sig.

SVIN:

Noteringen er i uge 9 uforandret 14,00kr. pr. kg og noteringen for søer 10,40 kr. pr. kg. Men selv om noteringen nu har stået stille et par uger, er der stadig en god bund, og især i Tyskland er der mangel på grise- derfor også den store prisstigning på smågrise til eksport.

Fra Friland er afregningen uændret for Frilandsgrise til 16,40 kr. eller 15,50 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe og 20,75kr. for økologiske slagtesvin pr. kg. og 10,40 kr. pr. kg for økologiske søer.

Smågrise:

Puljepriserne er steget  utrolige 50,00kr. til eksport og ellers 25,00 mens beregnet notering er uændret. 

Hos SPF, PRRS negativ er noteringen næste uge 670 kr., og for danske smågrisenotering til eksport Porc-Ex PRRS negativ er noteringen 735kr.  Beregnet notering er 562,23kr. for basis, 567,23kr. for SPF + Myc. og til 571,23 for SPF. Økologisk smågrisepris uændret 744,71kr.

KORN M.V.: Få de nyeste noteringer og SMS salgs- og købssignaler, samt adgang til prisberegneren fra AgroMarkets ved at tegne et abonnement: https://www.agromarkets.dk/abonnement/  

AgroMarkets har indhentet flg. priser på korn og råvarer:

Priserne for 2019 høst konventionelt har rettet sig efter stigende bekymring for de store regnmængders betydning for den kommende høst. I Sortehavs-området står vinterhveden supergodt, så endnu er det svært at spå om den samlede effekt.

I februar afregnes for hvede og byg hhv. 125 – 128 og 116 – 119 og ved afregning i marts  127 – 130 og 118 - 121. Ny høst 123 – 126 for hvede og 109 – 112 for byg. Maltbyg i februar 121 – 124 og 121 – 124 i marts. 

Økologisk hvede sælges nu til 184 – 189 og økologisk byg 158 – 163, mens hestebønner noteres til 282 – 287 og ny høst 264 – 269.

For køb af korn har AgroMarkets priser omkring 138 – 141 for hvede og 134 – 137 for byg med 1,- månedlig stigning. Som økologisk er prisen 204 – 207 for hvede mens byg handles til 197 – 200 mens ny høst er hhv. 209 – 2012 og 194 - 197.

Sojaskråpriserne giver denne uge ikke grundlag for at afdække yderligere. Niveau her og nu  og til april 284 – 287 og herefter 279 - 282 fra maj og frem til juli 2020  og 279 – 282 til oktober 2020 og frem til oktober 2021 275 – 278. Rapsskrå handles i samme perioder til hhv. 191 – 194, 190 – 193 fra maj 2020 til juli 2020, fra august til oktober 2020 til 176  - 179 og til januar 2021 177 - 180. Rapskager 204 – 207, 204 - 207, 186 – 189,  og 191 - 194 frem til april 2021.

Økologisk sojaskrå/-kager handles til 550 - 555 nu og 500 - 505 fra 03.2020 – 06. 2020

Ved raps er der en stigende effekt af, at palmeolie fortsat har rettet sig. Niveau til februar 2020 287 – 290, maj 2020 278 – 281, august 2020 278 – 282, november 2020 280 – 283, februar 2021 278 – 281 og maj 2021 274 – 277.