dtHome = Erhverv
dtRootHome = Erhverv

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld Nyhedsbreve
Vagns Update - Uge 9
  28 feb 2020

Af revisor og økonomikonsulent, Vagn Jakobsen

What goes up must come down
Spinnin' wheel got to go 'round…

Sådan lød de indledende linjer fra bandet ”Blood, Sweat & Tears” store hit fra 1968. Det kom jeg til at tænke på, da jeg fulgte denne uges udvikling på henholdsvis dollarkursen, aktiekurserne og olieprisen, som alle fik et ordentligt hug ned.

Og forklaringen er fortsat Coronavirussens hærgen og den yderligere udbredelse. Meget tyder således på, at Fed måske vil række finansmarkederne en hjælpende hånd i form af en lempelse af finanspolitikken i form af en rentenedsættelse allerede i marts måned, hvor markedet ellers har forventet det først vil ske i juni. Det sker oven på et dramatisk fald i den 2-årige amerikanske statsrente, der torsdag faldt med hele 12 bp og har ramt det laveste niveau nogensinde for den 10-årige statsrente.

Den amerikanske dollar har af samme grund taget et kraftigt dyk, og handles fredag eftermiddag til 6,79kr. for en dollar.      

Olieprisernes aktuelle notering er ligeledes kraftigt påvirket af Coronavirus til nu mellem 51 og 52 dollar tønden. Dermed får du igen en chance for at låse dit køb på et attraktivt niveau.

Ugen har i lyset af ovenstående budt på en voldsomt dæmpet risikovilje. Og obligationskurserne har derfor været på en ekstra optur, så 1% obligationen såvel med som uden afdrag igen er pænt over kurs 100 og lukket for tilbudsgivning og tager retning mod kursniveauet fra september sidste år. Men grundlæggende er vi stadig ikke urolige for at ligge helt variabelt – men har du i din strategi et ønske om at ligge med en del i fast rente, bør du følge, om ½% på et tidspunkt kommer i en kurs lidt højere end det aktuelle niveau, helst i nærheden af 100 for at minimere kurstab.

For 30 års løbetid: For 1% obligationer er kursen lige nu 100,75– 101,15 med afdrag og 100,05 – 100,45 uden afdrag. 0,5% obligationer er noteret til 97,35 – 97,75, og uden afdrag er kursen i et niveau på 96,55 – 96,95.

Ved 20 års løbetid er kursen på 0,5% nu mellem 99,65 og 100,05 og tæt på at lukke for tilbud. Med nul procent i rente er handlet omkring 96,70 - 97,10.

Obligationslån på 10 års basis med nul i rente er kursen aktuelt 100,35 – 100,75 og dermed lukket for nye tilbud. Lån med en negativ rente på -0,50 procent har en kurs omkring 97,50 –97,60.  Swaprenterne er igen negative med aktuelt omkring -0,0034% for 10 år.

MÆLK OG KVÆG:   

Vi kan med glæde konstatere, at mælkeprisen nu får den længe ventede stigning.

Men det er alene de konventionelle producenter, der har grund til at glæde sig over stigningen på 1 eurocent, svarende til 7,45 øre per kg til 256,3 øre pr. kilo inkl. Arlagården Plus og GMO-frit foder. Leveres der ikke med GMO-frit foder er prisen 248,85 øre pr. kilo.

Økologernes afregning er uændret maks. 316,9 øre pr. kilo.

Det skal samtidig ses i lyset af, at Friesland Campina har nedsat deres afregning med 0,25 eurocent (Ca. 1,87 øre pr. kg).

Uge 9 er noteringen uændret for alle andre kategorier hos Danish Crown.

I uge 10 stiger kontrakttillæggene 75 øre pr. kg for kvalitetsgodkendte stude/kvier og ellers uændret for alle kategorier af økologisk kvæg hos Friland og er uændret for Friland Kødkvæg.

SVIN:

Noteringen buldrer igen op med en stigning i uge 10 på 30 øre til 14,30kr. pr. kg og noteringen for søer 10,70 kr. pr. kg. Der er så at sige ”krig på kniven”.

Fra Friland er afregningen ligeledes steget 30 øre. For Frilandsgrise til 16,70 kr. eller 15,80 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe og 21,05kr. for økologiske slagtesvin pr. kg. og 10,70 kr. pr. kg for økologiske søer.

Smågrise:

Puljepriserne er steget 20,00kr. til både eksport og hjemmemarked og beregnet notering stiger 12,82. 

Hos SPF, PRRS negativ er noteringen næste uge 690 kr., og for danske smågrisenotering til eksport Porc-Ex PRRS negativ er noteringen 755kr.  Beregnet notering er 575,05kr. for basis, 580,05kr. for SPF + Myc. og til 584,05 for SPF. Økologisk smågrisepris stiger 12,39 til 757,10kr.

KORN M.V.: Få de nyeste noteringer og SMS salgs- og købssignaler, samt adgang til prisberegneren fra AgroMarkets ved at tegne et abonnement: https://www.agromarkets.dk/abonnement/  

AgroMarkets har indhentet flg. priser på korn og råvarer:

I marts afregnes for hvede og byg hhv. 120 – 123 og 116 – 119 og i april hhv. 122 – 125 og 118 - 121. Ny høst 123 – 126 for hvede og 109 – 112 for byg. Maltbyg i marts 121 – 124 og 121 – 124 i april. 

Økologisk hvede sælges nu til 191 – 191 og økologisk byg 158 – 163, og ny høst til hhv. 186 – 191 og 160 – 165, mens hestebønner noteres til 285 – 290 og ny høst 270 – 275.

For køb af korn har AgroMarkets priser omkring 137 – 140 for hvede og 134 – 137 for byg med 1,- månedlig stigning. Som økologisk er prisen 207 – 210 for hvede mens byg handles til 194 – 197 mens ny høst er hhv. 209 – 212 og 194 - 197.

Sojaskråpriserne holder sig i ro og giver stadig ikke grundlag for at afdække yderligere. Niveau her og nu  og til april 283 – 286 og herefter 270 - 273 fra maj og frem til juli 2020  og 270 – 273 til oktober 2020 og frem til oktober 2021 273 – 276. Rapsskrå handles i samme perioder til hhv. 191 – 194, 191 – 194 fra maj 2020 til juli 2020, fra august til oktober 2020 til 175  - 178 og til januar 2021 177 - 180. Rapskager 204 – 207, 204 - 207, 185 – 188,  og 199 - 193 frem til april 2021.

Økologisk sojaskrå/-kager handles til 500 - 505 fra 03.2020 – 06. 2020

Ved raps er der en effekt af faldende oliepriser. Niveau til maj 2020 279 – 282, august 2020 273 – 276, november 2020 274 – 277, februar 2021 275 – 278, maj 2021 275 – 278 og august 2021.