Det er muligt at søge grundbetaling igen til visse arealer.

Betingelserne for at søge grundbetaling for et areal under artikel 32 bliver ændret. Har du et område med skovrejsning, minivådområde eller vådområde, skal du fra 2023 have fået udbetalt grundbetaling for arealet i ét af årene fra 2015 og frem, hvis du fortsat ønsker støtte for arealet.
Det er muligt at søge grundbetaling igen til visse arealer.

Nu er der mulighed for at søge grundbetaling igen, til visse arealer, der er taget ud pga. skovtilsagn, er udløbet, man har selv plantet skov eller arealer, der er blevet så våde, at der ikke længere søges til det.

Der er kommet en ny mulighed for at søge grundbetaling under vandrammedirektivet med artikel 32. Under lempelige forhold at du kan slå arealet, så skal du gøre det. Kan du ikke slå et stykke af arealet, vil det ikke have nogen væsentlig betydning. Kravet er, at der er søgt enkeltbetaling i 2008.

Vi står også i en vanskelig situation med denne nye mulighed, da vi har erfaret at Landbrugsstyrelsen ikke er sikker på, hvad der kan godkendes. Det gør også at vores planteavlskonsulenter også er udfordret. Så alt hvad vi tænker, der måske har været søgt om i 2008, forsøger vi at få med ind under denne nye ordning. Det er kun hvis vi ved med sikkerhed, at der ikke har været søgt retmæssigt enkeltbetaling i 2008, som f.eks. 20 års skovtilsagn med indkomstkompensation uden grundbetaling, at vi med sikkerhed kan afvise at det er muligt.

”Vores erfaringer er at nogle af de skovtilsagn, hvor første rate er udbetalt 2008 eller senere, kan komme med, når skovtilsagn er udløbet”, siger Kasper Rise Høegh, Planteavlskonsulent.

Noget tyder på, at har man selv plantet skov uden tilsagn, så kan det også komme med igen, hvis der har været søgt enkeltbetaling i 2008. Her har vi oplevet at Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrlen er blevet pålagt at definere ”hvad er skov” hos nogle der selv har plantet skov uden tilsagn.

Vi finder også mulighed for at søge grundbetaling under artikel 32 på arealer, hvor 20-årige miljøtilsagn er udløbet eller arealer, hvor det offentlige har hævet vandstanden.

”Det er vigtigt at få disse arealer kommer med i år, hvor kravet er, at der har været søgt enkeltbetaling i 2008, for i 2023 ændres det til 2015 eller derefter, hvor man skal have søgt grundbetalingen. Så har arealet været søgt for i 2008, men taget ud før 2015 og kommer det ikke med i 2022, kan der ikke søges grundbetaling uden artikel 32 fremover”, fortsætter Kasper.

Skulle du have en ide om, at du måske har sådan et areal, så tøv ikke med at kontakt din planteavlsrådgiver, for at høre nærmere. Husk fristen for ansøgning er 22. april.

Tænker du, hvad så med betalingsrettigheder? Ja, de udgår pr 31. december 2022, men der skal bruges minimum 2 betalingsrettigheder for at kunne søge. De kan købes og når de udgår, vil de kunne give fradrag i regnskabet. Spørger evt. din revisor for at være sikker på det også gælder for dig.

Fra 2023 overgår vi til en ny CAP-reform, hvor der udbetales ud fra en bruttoordning, hvor man kan få støtte til hele arealet, der søges på.

Kasper Rise Høegh

Kasper Rise Høegh

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2035
Mobil
2033 4717
E-mail
khh@lrs.dk
Specialer
  • Ansøgning enkeltbetaling
  • Grovfoder
  • Gødningsregnskab
  • Markplaner
  • Plantebeskyttelse
  • Naturtjek