Lovpligtig beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer

Lovpligtig beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer

Den nye bogføringslov, som trådte i kraft 1. juli 2022, pålægger virksomheder at udarbejde en beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføring mv.

Kravet gælder for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse B, C og D (selskaber) og andre virksomheder, hvis nettoomsætning overstiger 300.000 kr. to år i træk (selvstændige, I/S).

Erhvervsstyrelsen har lavet en skabelon, som vi anbefaler, anvendes. Skabelonen kan hentes her Skabelon-til-beskrivelse-af-bogfoeringsprocedure_WA.docx (live.com)

Kravet om beskrivelse af bogføringsproceduren skal opfyldes ved starten af førstkommende nye regnskabsår. Det betyder, at for langt de fleste virksomheder skal opfylde kravet 1. januar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til vores revisorer tlf. 7374 2020