Økonomisk overblik - uge 10, 2021

I det finansielle overblik kommer vi bl.a. omkring udviklingen ift. renter, obligationer, oliepriser og dollaren samt noteringer på kvæg, mælk, svin og smågrise.
Økonomisk overblik - uge 10, 2021
  • LANGE RENTER HAR DENNE UGE LIGGET PÅ NÆSTEN UÆNDRET NIVEAU  -> OBLIGATIONSKURSERNE HAR STABILISERET SIG OG STIGER EFTER TORSDAGENS RENTEFASTHOLDELSE I ECB
  • SVINENOTERING IGEN MED PLUS PÅ 50 ØRE FOR BÅDE KONVENTIONELLE OG ØKO SLAGTESVIN. SØER STIGER HELE 80 ØRE. PULJEPRISERNE FÅR ENDNU ET STORT NØK OPAD. TYSKE STIGNINGER  OG STOR KINESISK EFTERSPØRGSEL SLÅR IGEN IGENNEM
  • DOLLAR STØTTET AF STIGENDE RENTER PÅ STATSOBLIGATIONER OG OLIE TAGER YDERLIGERE ET TRIN OP    

Denne uge har været præget af en stabilisering af de lange renter, efter de seneste ugers stigning sidste uge blev brudt. Ugens amerikanske inflationstal var knap så høje, som forventet, og det trak den stigende dollarkurs lidt ned og genskabte risikovillighed på aktiemarkederne. Den lange amerikanske statsrente er dykket lidt til 1,50%, efter at have toppet på 1,60%.

Den amerikanske hjælpepakke på 1.900mio. USD er nu vedtaget og vil blive sat i værk. Ud fra det og generelt mere positiv vækstforventninger har det ført til en opjustering af forventningerne til amerikansk vækst fra 3,2 procent til nu 6,5 procent.

Og når det regner på præsten drypper det på degnen, eller måske også ud fra Huygens bølgeteori om, at enhver bølge er udgangspunkt for en ny elementarbølge er forventningen, at det vil bidrage med 0,25 procent til europæisk vækst.

Og det har ECB- præsident Lagarde i den grad brug for, da hun er under stærkt pres for en udmelding om en rentestyring, der kan forhindre den langsomme udrulning af Coronavacciner i at føre til stigende finansieringsomkostninger for virksomhederne. Her torsdag eftermiddag er rentemødet i ECB netop afsluttet, og renten fastholdes på negative -0,5pct. Samtidig har ECB bebudet en stigning i obligationsopkøb og hurtigere end forudset. Det har fået også de danske obligationskurser til at stige og vil give aktierne ny medvind. Problemet kan så være, at ubalancen mellem Tyskland på den ene side og Italien på den anden fører til, at det er svært at skaffe den nødvendige mængde tyske obligationer, mens der er rigeligt at få af de italienske.

At udmøntningen af de 750 mia. euro, der blev vedtaget sidste sommer også kører i slæbegear, er ligeledes med til, at der kastes misundelige blikke mod USA.

Og ECB har jo tidligere meldt ud, at de gerne ser en inflation, der er tæt på, men under 2,0 procent for at sikre prisstabilitet. Og her ser vi tegn på, at byggeomkostninger, fragtrater og energipriser er i så klar stigning, at det vil udfordre dette stabilitetsmål.

Lige nu rettes blikket også mod Italien. Vil Draghi som ny italiensk ministerpræsident kunne levere de nødvendige politisk-økonomiske reformer, som han i sin tid som ECB-chef igen og igen kritiserede ikke mindst middelhavslandene for ikke at få på plads.

Tirsdag kom en ny økonomisk prognose fra OECD, der forventer en global vækst i 2021 på hele 5,6% - en kraftig opjustering fra 4,2% i december. Det er især en vækstforventning på 6,5% i USA, der trækker læsset. For Europas vedkommende forventes lidt mere afdæmpede 3,9%.

For 30 års løbetid: 1½% uden afdrag er nu langt 100, og der kan ikke tilbydes nye lån, og lige omkring 100 uden afdrag. For 1% obligationer er kursen lige nu 97,75 – 98,05 med afdrag, og 96,75 – 96,90 uden afdrag. 0,5% obligationer er noteret til 93,75 – 93,85 med afdrag og 93,10 – 93,75 uden afdrag.

Ved 20 års løbetid er kursen på 0,5% nu mellem 96,85 og 97,30. Med nul procent i rente er kurserne helt nede omkring 93,60 – 93,75. 1% er gået lidt over 100 (100,05 – 100,25).

Obligationslån på 10 års basis med nul i rente er kursen stadig under 100 (98,30 – 98,60) og dermed åbent for nye tilbud. Lån med en negativ rente på -0,50 procent har en kurs omkring 95,75 –96,25.  Swaprenterne er på næsten sidste uges niveau, altså positive for 10 år med aktuelt omkring 0,3021%.

Oliepriserne har vist yderligere stigning og den aktuelle notering er nu tæt på 69 dollar tønden efter en top mandag på 71dollars. Lokomotivet er de stigende vækstforventninger, der forventes at føre til øget efterspørgsel.

Dollar har i ugens løb været helt oppe på 627DKK og efterfølgende tabt lidt terræn, og en aktuel kurs lige nu omkring 621 - 622DKK for 100 dollar.

Pundet bevarer og konsoliderer sin styrkede position og handles nu mellem 868 og 869DKK for 100£. Schweizerfrancs er stabiliseret til nu 672DKK og 673DKK for 100CHF. For yen er prisen på 100JPY nærmest uændret fra sidste uge med niveau på 5,73.

MÆLK OG KVÆG   

Fra denne uge uændret afregning uge 10 fra Danish Crown. Alle variable tillæg stiger med 50øre for alle kategorier af økologiske kreaturer i uge 11 hos Friland, mens kontrakttillæg er uændrede. Tillæggene for Friland Kødkvæg er sænket 25 øre for begge kategorier

SVIN

Noteringen stiger igen 50 øre til 10,50kr. pr. kg., mens søer denne gang stiger 80 øre til 6,30 kr. pr. kg.  Igen en funktion af den stigende tyske notering og at kineserne aftager store mængder. Fra Friland er afregningen for konventionelle grise steget 25 øre for Frilandsgrise til 13,70 kr. eller 12,80 kr. alt efter høj eller lav vægtgruppe. For økologiske slagtesvin stigning på 50 øre til 25,05kr. pr. kg. og stiger 80 øre til 10,20 kr. pr. kg for økologiske søer.  

Danish Crown har opskaleret kapaciteten til at kunne tage 250.000 – 350.000 grise mere ind årligt fra ventelisten. Det falder sammen med, at Tican samtidig har smidt håndklædet i ringen og meddelt, at de ikke vil være i stand til at indhente deres efterslæb.

De tyske slagtesvinenoteringer er de sidste fire uger steget 21 eurocent og igen i denne uge får den et gevaldigt hak opad med ikke mindre end 10 eurocent (Ca. 75 øre) og afregnes nu med 1,50 euro, svarende til 11,18kr. Set over de fem uger er det samlet en stigning på 2,31DKK pr. kg. Nu er udbuddet under efterspørgslen, der tillige er steget og har skabt en konkurrencesituation, der tillige øges ved, at mange producenter har mulighed for at vente med at levere, og dermed drive efterspørgsel og pris yderligere i vejret.

Smågrise

Puljepriserne får i uge 11 igen et hop, denne gang  ikke mindre end 50,- højere niveau. Porc-Ex til eksport stiger hele 40kr., mens beregnet notering stiger 21,63kr. Økologisk stiger med 20,72kr.

Hos SPF, PRRS negativ er noteringen uge 11 450 kr., og for danske smågrisenotering til eksport Porc-Ex PRRS negativ har noteringen ramt 480kr. Beregnet notering er steget til 430,64kr. for basis, 435,64kr. for SPF + Myc. og til 439,64 for SPF. Økologisk smågrisepris stiger til 998,03kr.

Korn mv.

Få de nyeste noteringer og SMS salgs- og købssignaler, samt adgang til prisberegneren fra AgroMarkets ved at tegne et abonnement. 

Har du spørgsmål til ovenstående, eller ønsker finansiel rådgivning, så tag fat i undertegnede konsulent hos Landbrugsrådgivning Syd.