Slutafregning af Corona-hjælpepakker

Slutafregning af Corona-hjælpepakker

Slutafregning af Corona-hjælpepakker

Tiden nærmer sig for indsendelse af dokumentation for faktiske forhold for modtaget kompensation pga. Covid-19, de såkaldte Corona-hjælpepakker.

Senest d. 30. september 2022 skal der indsendes dokumentation for kompensation for faste omkostning, lønkompensation og kompensation for tabt omsætning. Der er forskellige krav til dokumentationen afhængig af, hvilken ordning/er virksomheden har modtaget kompensation efter. Virksomheder der modtager eller har modtaget et brev i e-Boks fra Erhvervsstyrelsen herom.

Yderligere oplysninger kan du finde på https://virk.dk/vejledning/slutafregning/

Hvis du ikke indsender dokumentation rettidig, vil du modtage et krav om tilbagebetaling af den udbetalte kompensation. Hvis du indsender forkert dokumentation, opfylder du måske ikke betingelserne for kompensation og i værste fald, kan du blive anklaget for svindel med kompensationen.

I Den Grønne Revisor hjælper vi dig gerne med indberetning. Det vigtigste er at du henvender dig i god tid. Kontakt din revisor eller vores konsulent på området, Rasmus Nygaard Jørgensen i dag på 73 74 20 83.