Vellykket møde om ejendomsvurdering - det blev fortalt på mødet.

Vellykket møde om ejendomsvurdering - det blev fortalt på mødet.

Onsdag aften den 19. april 2023 havde Familielandbruget LRS – Vejle sat et møde i kalenderen vedrørende omkategorisering af vurderingsstatus på ejendomme på landet.

Der var god tilslutning til mødet med ca. 30 medlemmer og interesserede i Vejle, der kom for at høre nærmere om, hvad den nye omkategorisering af ejendomme på landet har af betydning.

Indledningsvis bød næstformand, Michael Jakobsen, velkommen. Han fortalte, at arbejdet med omkategoriseringen havde været under vejs i en del år, men at der var sket mange ændringer hen af vejen og at det var et noget andet signal, der kom ud, da Vurderingsstyrelsen den 11. april 2023 rullede deres forslag til omkategoriseringer ud over stepperne. Af den grund fik bestyrelsen i Familielandbruget LRS-Vejle hurtigt sat aftenens møde i stand.

Jens Erik Nørgaard, Revisor hos Landbrugsrådgivning Syd, fremlagde hvad det der har ligget til grund for Vurderingsstyrelsens nye kategorisering af boliger på landet. Det er i høj grad den enkelte bolig og jordens anvendelse, der er lagt vægt på, herunder om der har været landbrugsproduktion i et vist omfang på ejendommen. Styrelsens nyligt udsendte styresignal har stor betydning for deres vurderingsarbejde.

Hvis man har andre informationer eller rettelser om ens produktion, så kan/skal der gives indsigelse – og der skal selvfølgelig være dokumentation for det oplyste. Selv en mindre rettelse kan være årsag til at ejendommen vipper over til landbrug igen, hvis den f.eks. er vurderet til en beboelsesejendom.

Jens Erik fortalte også, om hvad konsekvensen vil være, hvis man vælger overgangsreglerne, og hvad ejerne kan gøre i forhold til at gøre indsigelser i mod omkategorisering af ejendommen.

Der var en god spørgelyst, bl.a. til hvad det vil betyde for ejendomsværdien og dermed skatten som der skal betales. Størrelsen af skatten er der dog ikke umiddelbart nogen der kan svarer på, på nuværende tidspunkt. En beregning vil først være mulig, når de endelige ejendomsværdier senere på året meldes ud.

Jens Erik kom også ind på hvad man bør lægge vægt på, hvis man ønsker at gøre indsigelser mod omkategoriseringen. Her er det de faktiske forhold pr. 1. marts 2021, der er gældende. Dog kan en evt. sanering i dyrehold på vurderingstidspunktet gøre, at man kan tage en anden reference dato, hvor dyreholdet er på fuld kraft igen.

Det er vigtigt at oplyse, at alle ejendomme er forskellige og der bør undersøges for den enkelte hvad der er bedst.

Har du en kort tidshorisont tilbage på ejendommen og ved du, at der vil blive en ejendomsavance på ved et salg, og af en vis størrelse, så kan det være at en vurdering som bolig er det bedste valg. I sådan et tilfælde er det vigtigt at man ikke går ind i overgangsordningen.

Går du ikke lige i salgstanker, så er det måske en god ide at få lavet en indsigelse på omkategoriseringen fra landejendom til beboelsesejendom, for at se om landbrugsstatus kan bevares.

I første omgang, så har man en indsigelsesfrist på 15 dage til at komme med sine egne eventuelle rettelser til de data som Vurderingsstyrelsen har lagt til grund for deres valg af ejendomskategori.

Herefter forventer vi at Vurderingsstyrelsen sender deres endelige forslag til kategorisering Landbrugs- beboelses- eller erhvervsejendom. Der vil være en frist på 6 uger, hvor man har mulighed for at klage og/eller vælge overgangsordningen.

De endelige vurderinger skal være på plads inden forskudsregistreringerne skal sende ud til borgerne i midten af november 2023.