Vi hjælper dig med simpelt økonomisk rådgivning og giver dig en tryghed, så du kan få tid og ro i din hverdag.

Økonomisk rådgivning til dig - uanset branche.

Få elektronisk arkiv - gør dit kontorarbejde mere digitalt

HVAD VIL VI GERNE

Ikke så ringe!
Den Grønne Revisor vil kendes for på godt jysk at være "ikke så ringe". Og det er både internt og eksternt. Vi arbejder hele tiden målrettet for at sikre en fortsat vækst i kundetilgangen og ikke mindst for at bevare tilfredsheden blandt vores eksisterende kunder. Vi vil servicere og rådgive vores kunder ud fra en målsætning om et højt fagligt niveau. Internt stræber vi efter at være en attraktiv arbejdsplads og at bevare et godt arbejdsmiljø, så vores medarbejdere trives som menneske, som familie og som medarbejdere hos os. Vi tror nemlig på, at glade medarbejdere giver glade kunder.