Frijord nord for Kruså udbydes

Frijord nord for Kruså udbydes

Frijord nord for Kruså

(ca. 15,7 ha, hvoraf ca. 13,1 ha er fredskov).

Hermed udbydes ejendommen matr.nr. 16 Ø. Gejl, Holbøl samt ejendommen matr.nr. 82 og 110 Ø. Gejl, Holbøl til salg med overtagelsesdag den 01. juli 2024.

Ejendommene er beliggende ca. 4 km nord for Kruså og umiddelbart vest for hovedlandevej 170 (Aabenraavej) mod Øster Gejl.

Ejendommene, der er uden bygninger, har et samlet matrikulært areal på ca. 15,7 ha, hvoraf ca. 13,1 er noteret som fredskov.

For kalenderåret 2024 er ca. 3,2 ha af ejendommene bortforpagtet til brak, og ny ejer skal respektere forpagtningsforholdet.

Besigtigelse af ejendommene kan ske efter aftale med Flemming Thielsen, der kan kontaktes på

tlf. 26 14 22 73.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skriftligt bud (mrk. BUD-Øster Gejl ) skal være Landbrugsrådgivning Syd, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster i hænde senest den 21. maj 2024 kl. 12:00.

Ejeren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne bud samt til eventuelt at forkaste dem alle.

Bud-blanket med tilhørende bilag kan rekvireres hos Landbrugsrådgivning Syd (sagsnr. 07046) på

tlf. 73 74 21 55 / mail: hlk@lrs.dk (Helle List Kellmann) eller tlf. 73 74 21 57 / mail: crc@lrs.dk (Conny Roager Christensen).

Download annoncen her: Frijord nord for Kruså

OBS: Vedhæftet billede er ikke fra ejendommene, men brugt som visuelt udtryk.