Vi hjælper dig med simpelt økonomisk rådgivning og giver dig en tryghed, så du kan få tid og ro i din hverdag.

Økonomisk rådgivning til dig - uanset branche.

Få elektronisk arkiv - gør dit kontorarbejde mere digitalt

Økonomisk overblik - uge 10, 2021

11 marts 2021

I det finansielle overblik kommer vi bl.a. omkring udviklingen ift. renter, obligationer, oliepriser og dollaren samt noteringer på kvæg, mælk, svin og smågrise.

Økonomisk overblik - uge 9, 2021

04 marts 2021

I det finansielle overblik kommer vi bl.a. omkring udviklingen ift. renter, obligationer, oliepriser og dollaren samt noteringer på kvæg, mælk, svin og smågrise.

Økonomisk overblik - uge 8, 2021

25 februar 2021

I det finansielle overblik kommer vi bl.a. omkring udviklingen ift. renter, obligationer, oliepriser og dollaren samt noteringer på kvæg, mælk, svin og smågrise.

Vi er også underlagt hvidvaskloven

15 december 2020

Det er almindeligt kendt, at den finansielle sektor er underlagt hvidvaskloven og derfor skal undersøge mistænkelige forhold og underrette bagmandspolitiet (SØIK). Men det er mindre kendt, at revisorer og bogholdere er underlagt samme forpligtelse.