Brug for simpel økonomisk rådgivning, der giver dig tryghed?

Økonomisk rådgivning til dig - uanset branche.

Få elektronisk arkiv - gør dit kontorarbejde mere digitalt

Sociale forhold

Dig og din familie
Når man driver selvstændig virksomhed, er der mange spørgsmål vedrørende sociale forhold, som kan have stor betydning for dig og din familie. Og ikke mindst er der mange regler og muligheder at være opmærksomme på. Vi står klar med hjælp og afklarer gerne dine spørgsmål om fx:

  • Flexjob i egen virksomhed
  • Sygedagpenge/dagpenge
  • Efterløn
  • Barselsdagpenge
  • Friplads i daginstitution
  • Pension
  • Generationsskifte