SKAT strammer op!

SKAT strammer op!

I sommeren 2023 indførte SKAT rentebetaling ved efterangivelse af moms, som følge af en lovændring i 2022. Det betyder, at der skal betales rente på al skyldig moms og afgifter -også lønsum og punktafgifter, som bliver indberettet til tidligere perioder. Dette gælder uanset om man selv/LRS laver en efterangivelse eller SKAT finder det ved en kontrol. – Det gælder når der indberettes efter en frists udløb.

Renten er 0,7 pct. pr måned og er ikke fradragsberettiget.

Det er fakturadato, der afgør, hvornår den skal medtages i momsregnskabet. Nogle tror fejlagtigt, at det er betalingsdatoen, og medtager den først, når den er betalt. Får vi i LRS kendskab til en faktura, som er bogført i en senere periode, er vi nødsaget til at lave en efterangivelse. Hvis vi ikke laver efterangivelsen, kan vi blive anklaget for at medvirke til momssvindel. Det er desværre en konsekvens af Hvidvaskloven.

Vi har nu erfaret, hvordan SKAT administrerer rentebetalingen. I skal passe på, når I selv indberetter moms og afgifter samt efterangivelser – at det er korrekt, det I indberetter. En tastefejl kan betyde en rente. Der er ingen fortrydelsesret. Vi har kunder, som har lavet fejl i indberetningen, har opdaget det og rettet det samme dag, og alligevel er der blevet tilskrevet renter.

Har du indberettet din moms og godkendt indberetningen. For derefter at opdage, at der er fejl i indberetningen og fejlen medfører dit momstilsvar er større end indberettet, kan det betyde en rentetilskrivning.  Retter du samme dag inden kl. 16, kan du gøre det uden, ændringen pålægges en rente. Men retter du efter kl. 16 betragtes det som en efterangivelse og du får du en rente på forskellen mellem det du oprindelig indberettede og det rettede momstilsvar.

Modtager du en afregning eller laver en faktura, som er dateret i en tidligere afsluttet momsperiode, skal du lave en efterangivelse. Det er vigtigt, at du får alle rettelser i samme efterangivelse- både indtægter og udgifter med. Vi har et eksempel på en kunde, som har indberettet en salgsmoms i efterangivelsen. Kunden opdager, at der også var købsmoms i perioden og efterangiver det senere. Der kommer kunden til at betale rente af salgsmomsen. Købsmomsen bliver ikke modregnet i renteberegningen, da de er indgivet på 2 forskellige tidspunkter.