Brug for simpel økonomisk rådgivning, der giver dig tryghed?

Økonomisk rådgivning til dig - uanset branche.

Få elektronisk arkiv - gør dit kontorarbejde mere digitalt

Det er muligt at søge grundbetaling igen til visse arealer.

31 marts 2022

Betingelserne for at søge grundbetaling for et areal under artikel 32 bliver ændret. Har du et område med skovrejsning, minivådområde eller vådområde, skal du fra 2023 have fået udbetalt grundbetaling for arealet i ét af årene fra 2015 og frem, hvis du fortsat ønsker støtte for arealet.